Aktiviteter

Nordisk kongres i Tammerfors 14-16 september 2022

Ladda ner programmet här

Foredrag under kongressen (congress lectures):
- Hjältegravar och krigsmonument på finska begravningsplatser, Elisa Heikkilä
- Den mångkulturella begravningsplatsen – Hur sammanföra nya kulturer med den nordiska? Åse Skrøvset och Helena Nordh
- Från fotbollsplan till gravkvarter – Jord och dräneringserfarenheter från utvidgande av Bromma kyrkogård, Carolyn Dias Larsson
- Den grävbara, förmultningsbara och dränerade jorden – dvs mark som vi använder för gravsättning, Inghild Økland
- Natur och kultur på begravningsplatsen, Magnus Gommerud Nielsen
- Skötsel av begravningsplatser inspirerad av naturen, Thomas Barfoed Randrup
- Covid: en rapport från våra fem länder
- Stadsnära begravningsplatser som en del av de allmäna ytorna, Pavel Grabalov
- Begravningsplatsens framtida funktion för de levande, Magdalena Nordin

Energiseminarium i Stockholm 8-9 november 2018

Ladda ner programmet här

Föredrag från seminariet:
Radioaktiva implantat, Mattias Elofsson, SKKF
Riskanalys i krematorieverksamheten, Claes-Anders Malmberg, ACAMA
SKKF:s Riskbedömningsmall
Fossilfria krematorier 2023, Joachim von Stedingk, Von Stedingk Kommunikation
Hur når vi bra förbrukning? Torbjörn Samuelsson, krematorieteknisk rådgivare, SKKF
Absorptionsmaskiner, Bo Edberg, Energiprojekt E&S AB
Erfarenheter av absorptionsmaskin, Mikael Wilén, Sandudds krematorium, Helsingfors
Värmeåtervinning, Torbjörn Samuelsson, krematorieteknisk rådgivare, SKKF
Solenergi, Jonas Helander – Energiengagemang
Film om solenergi
Erfarenheter av solenergi från Norge, Harald Ringstad, seniorrådgivare KA, Oslo
Energineutralt krematorium i Danmark, Tom Olsen, Ringsteds krematorium
Film över Ringsted

Nordisk kongres i København 6-8 september 2017

Ladda ner programmet här

Foredrag under kongressen (congress lectures) :
Abningstale Dep nfkk.pdf
/Stine Helweg Dodens have dodens park dodens hav har kirkegarden en fremtid.pdf
Nordisk Kongres for Kyrkegarde Kristine Jensen TXT.docx
reformationsforedragnordisk kirkegardskngresy Elof Microsoft Word-dokument.docx
Indlag Nordisk Tom Kongres - solcelleanlag.pdf
Nordikskongres2017Elof Microsoft PowerPoint-prasentation.pptx
Kyrkogard Pekka for de levande.pptx
Indlag Torbjorn Samuelsson Nordisk Kongres - nox.pdf
Manus Nordisk kongress Kobenhavn 2017 Rannveig Sondergaard Holm.pdf
Manus Helena Nordh.pdf
Microsoft PowerPoint -Marianne Levinsen fremtidens kirkegarde og begravelsesskikke frem mod 2027.pdf
Mats -Kirsten Jensen foredrag NFKK 2017.pdf
Hjalti Hugason Pa helig mark - Kyrkogarden som sakral kulturell historisk social och etisk miljo.pdf
Elavien Pekka hautausmaa esitys suomi kevennetty.pptx
Gustaf Molander Fran dodsbadden till graven - om den sista tjansten och tjanarna som utfor den.pdf
Bjarne Kjeldsen Donna eis requiem - Kan de dode utfordre oss etisk.pdf

Foto af blomster