Foreningerne

Danmark
Danske Krematoriers Landsforening (DKL)
Sekretariatet
c/o Hjørring kirkegård
Aldershøjvej 11
9800 Hjørring
admin@dkl.dk
www.dkl.dk

Foreningen af Danske Kirkegårdsleder (FDK)
Sekretariatet
Springbakken 1
9230 Svenstrup J
kontor@danskekirkegaarde.dk
www.danskekirkegaarde.dk
Formand: Rikke Nørulf, Silkeborg Kirkegård, Vestergade 100, 8600 Silkeborg
FDK-kontor@protonmail.com

Foreningen af Kirkegårdskultur
Vestre Allé 5
8600 Silkeborg
www.kirkegaardskultur.dk
Formand. Elof Westergaard
eve@km.dk

Finland
Församlingsträdgårdsmästare rf
Marko Laakso
Helsingborgs kyrkliga samfällighet
Furumo begravningsplats
Gamla Borgåvägen 225
FIN 01380 Vanda
www.seurakuntapuutarhurit.fi

Island
Förbundet för Islands Kyrkogårdar
Gudmunder Rafn Sigurdsson
Kirkjugardar Reykjavikur
Sudurhkid
IS-105 Reykjavik
gudmundur.rafn.sigurdsson@kirkjan.is
www.kgsi.is & www.gardur.is

Norge
Norsk forening for gravplasskultur
Krokenveien 1661
3760 Neslandsvatn
Leiar: Johannes Sørhaug
post@gravplasskultur.no
www.gravplasskultur.no

Norges Kirkevergelag
c/o Kirkens Arbeids-giverorganisasjon
Karl Johansgt. 35
N-0162 Oslo
www.ka.no

Sverige
Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF)
Sveavägen 116, Box 19071
SE-104 32 Stockholm
Verkställande dirketör Mattias Schultz
www.skkf.se

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK)
Hemadress, Konsultgatan 14
215 69 Malmö
Ordförande Katarina Evenseth
www.kyrkogardschefer.se

Foto af blomster