NFKK - Velkommen

NFKK (Nordisk forening for kirkegårder og krematorier) er den nordiske foreningen for kirkegårder og krematorier.

Formålet med foreningen er å dele erfaringer på tvers av de nordiske landene. I Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Hensikten er å utvide denne nettsiden med blant annet kurs, møter og andre aktiviteter som NFKK tilbyr sine medlemmer.

Med vennlig hilsen
Inghild Hareide Hansen